top of page

16 katao, iniwang patay ni Typhon Rolly sa Pilipinas