top of page

Dugong Alay, Sagip Buhay ng GLQ


Matagumpay na inilunsad ng Guardians Legion Qatar (GLQ) ang programang “Dugong Alay, Sagip Buhay” sa pangunguna ng Health, Welfare and Outreach Program Committee sa pamumuno ng Committee Chair na si Glenn “MG TAHZ” Garcia mula sa hanay ng GBI – TBBG Alamid at ang Vice Chairman na si Francis “MF KIKO” Reyes – mula sa hanay ng SGBI noong ika-23 ng Oktubre ng kasalukuyang taon sa Hamad Blood Donation Center.

Ang layunin ng nasabing programa ay makapagdala ng mga boluntaryong residente upang makapag ambag sa pundo ng dugo sa ospital upang pang-tugon sa pagsagip-buhay sa sinumang mga nangangailangang masalinan ng dugo. Sa pamamagitan ng programa, at mula sa mahigit-kumulang na limampung katao na sumuporta, halos dalawampu’t pitong (27) bag ng dugo ang naibigay sa Center.