top of page

Expats, maaari ng lumipat sa ibang kumpanya kahit pa expired na ang residency nito