top of page

Mandatory isolation period at sick leave para sa confirmed COVID-19 cases ibinaba sa 7 days na lang