top of page

May parehong pribilehiyo ang mga 'di nabakunahan kapag naabot na ang kailangang % ng mga nabakunahanAyon kay Dr. Soha Al Bayat, Head of Vaccination ng Ministry of Public Health (MoPH), hindi sapilitan ang pagpapabakuna at kapag naabot na ng Qatar ang kailangang porsyento ng mga taong nabakunahan na, ang mga matitirang taong hindi nabakunahan ay may parehong pribilehiyo sa mga nakatanggap ng