top of page

'Summer timing' para sa mga bilad sa araw na trabaho, magsisimula sa June 1 - September 15