top of page

Health Card, di na kailangan para mabakunahan - MoPH


Ibinalita ng Ministry of Public Health (MoPH) na hindi na kailangan ang Health Card upang makatanggap ng COVID-19 vaccine.


Ayon sa Ministry, tiyakin lamang na sa oras ng vaccination appointment, ay may valid na QID at ang Ehteraz status ay berde (gree