top of page

Expired Exception Entry Permit, pwede ng ma-extend

Updated: Oct 30, 2020


Photo credited to 365 Adventures

Ang Exceptional Entry Permit sa mga residente ng Qatar na naipit sa ibang bansa dahil sa Covid-19, maari ng raw palawigin ng tatlumpung araw.