top of page

Kaso ng Covid-19 bumaba sa unang araw ng Nobyembre