top of page

Shura Council, may rekomendasyon para sa pagpalit ng employer o pag exit ng mga manggagawa